آمپلی فایر های آلپاین

X-A70F
آلپاین
آمپلی فایر 4 کانال آلپاین از سری X مجهز به کراس اور فعال داخلی
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
X-A90V
آلپاین
(۲ رای)
آمپلی فایر 5 کانال آلپاین از سری X مجهز به کراس اور فعال داخلی
۱۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
BBX-F1200
آلپاین
آمپلی فایر 4 کانال آلپاین از سری BBX مجهز به کراس اور فعال داخلی
۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان