رادیوپخش های آلپاین

UTE-62EBT
آلپاین
رادیوپخش آلپاین با قابلیت پخش USB و بلوتوث مجهز به 3 جفت خروجی سیگنال به صورت RCA فاقد درایو نوری
۳,۰۲۰,۰۰۰ تومان
CDE-150E
آلپاین
رادیوپخش آلپاین با قابلیت پخش USB و CD مجهز به 2 جفت خروجی سیگنال به صورت RCA
۹۵۰,۰۰۰ تومان
CDE-153EBT
آلپاین
رادیوپخش آلپاین با قابلیت پخش USB و CD و بلوتوث مجهز به 3 جفت خروجی سیگنال به صورت RCA
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
CDE-164EBT
آلپاین
(۲ رای)
رادیوپخش آلپاین با قابلیت پخش USB و CD و بلوتوث مجهز به 3 جفت خروجی سیگنال به صورت RCA
۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
CDE-163EBT
آلپاین
(۲ رای)
رادیوپخش آلپاین با قابلیت پخش USB و CD و بلوتوث مجهز به 3 جفت خروجی سیگنال به صورت RCA
۳,۶۲۰,۰۰۰ تومان