رادیوپخش های آلپاین

UTE-62EBT
آلپاین

290

(۸ رای)
رادیوپخش آلپاین با قابلیت پخش USB و بلوتوث مجهز به 3 جفت خروجی سیگنال به صورت RCA فاقد درایو نوری
۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
CDE-163EBT
آلپاین

289

(۶ رای)
رادیوپخش آلپاین با قابلیت پخش USB و CD و بلوتوث مجهز به 3 جفت خروجی سیگنال به صورت RCA
۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
CDE-150E
آلپاین

288

رادیوپخش آلپاین با قابلیت پخش USB و CD مجهز به 2 جفت خروجی سیگنال به صورت RCA
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
CDE-153EBT
آلپاین

335

رادیوپخش آلپاین با قابلیت پخش USB و CD و بلوتوث مجهز به 3 جفت خروجی سیگنال به صورت RCA
۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
CDE-164EBT
آلپاین

334

(۳ رای)
رادیوپخش آلپاین با قابلیت پخش USB و CD و بلوتوث مجهز به 3 جفت خروجی سیگنال به صورت RCA
۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان