رادیوپخش های آلپاین

UTE-62EBT
آلپاین
رادیوپخش آلپاین با قابلیت پخش USB و بلوتوث مجهز به 3 جفت خروجی سیگنال به صورت RCA فاقد درایو نوری
۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
CDE-163EBT
آلپاین
(۲ رای)
رادیوپخش آلپاین با قابلیت پخش USB و CD و بلوتوث مجهز به 3 جفت خروجی سیگنال به صورت RCA
۴,۴۲۰,۰۰۰ تومان
CDE-150E
آلپاین
رادیوپخش آلپاین با قابلیت پخش USB و CD مجهز به 2 جفت خروجی سیگنال به صورت RCA
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
CDE-153EBT
آلپاین
رادیوپخش آلپاین با قابلیت پخش USB و CD و بلوتوث مجهز به 3 جفت خروجی سیگنال به صورت RCA
۲,۶۸۰,۰۰۰ تومان
CDE-164EBT
آلپاین
(۲ رای)
رادیوپخش آلپاین با قابلیت پخش USB و CD و بلوتوث مجهز به 3 جفت خروجی سیگنال به صورت RCA
۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان