امرداد / محصولات / آلپاین / رادیوپخش

رادیوپخش های آلپاین

UTE-62EBT
آلپاین

290

(۸ رای)
رادیوپخش آلپاین با قابلیت پخش USB و بلوتوث مجهز به 3 جفت خروجی سیگنال به صورت RCA فاقد درایو نوری
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
CDE-163EBT
آلپاین

289

(۶ رای)
رادیوپخش آلپاین با قابلیت پخش USB و CD و بلوتوث مجهز به 3 جفت خروجی سیگنال به صورت RCA
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
CDE-150E
آلپاین

288

رادیوپخش آلپاین با قابلیت پخش USB و CD مجهز به 2 جفت خروجی سیگنال به صورت RCA
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
CDE-153EBT
آلپاین

335

(۲ رای)
رادیوپخش آلپاین با قابلیت پخش USB و CD و بلوتوث مجهز به 3 جفت خروجی سیگنال به صورت RCA
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
CDE-164EBT
آلپاین

334

(۳ رای)
رادیوپخش آلپاین با قابلیت پخش USB و CD و بلوتوث مجهز به 3 جفت خروجی سیگنال به صورت RCA
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید