پروسسورهای آلپاین

PXA-H800
آلپاین
۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان