آمپلی فایر

MA 40FX
مچ
آمپلی فایر 4 کاناله کلاس D مچ با کراس اور فعال داخلی
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
X-A70F
آلپاین
۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
X-A90V
آلپاین
۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
BBX-F1200
آلپاین
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
C Four
هلیکس
آمپلی فایر 4 کاناله High-End از سری کامپتیشن هلیکس مجهز کراس اور فعال داخلی
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
A4
هلیکس

A4

آمپلی فایر 4 کاناله High-End از سری کامپتیشن هلیکس مجهز کراس اور فعال داخلی
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
P SIX DSP MK2
هلیکس
آمپلی فایر 6 کاناله هلیکس از سری پریسیژن با پروسسور داخلی 8 کاناله و قابلیت تجهیز به کیت بلوتوث یا USB
۱ تومان
موجود نیست
P TWO
هلیکس
آمپلی فایر 2 کاناله هلیکس از سری پریسیژن مجهز به کراس اور فعال و ورودی دیجیتال
۱ تومان
موجود نیست
H 400X
هلیکس
آمپلی فایر 4 کاناله هلیکس از سری پریسیژن مجهز به کراس اور فعال داخلی
۶,۳۶۸,۰۰۰ تومان
V EIGHT DSP
هلیکس
آمپلی فایر 8 کاناله هلیکس از سری اسپریت با پروسسور داخلی 10 کاناله و قابلیت تجهیز به کیت بلوتوث یا USB
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
G FIVE
هلیکس
آمپلی فایر 5 کاناله هلیکس از سری G با کراس اور داخلی برای راه اندازی به صورت کاملا فعال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
G FOUR
هلیکس
آمپلی فایر 4 کاناله هلیکس از سری G با کراس اور فعال داخلی
۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
G TWO
هلیکس
آمپلی فایر 2 کاناله هلیکس با کراس اور داخلی و پایداری بر روی 1 اهم در هر کانال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
G ONE
هلیکس
آمپلی فایر 1 گاناله هلیکس از سری G با کراس اور داخلی وپایداری بر روی 1 اهم
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
M FOUR
هلیکس
آمپلی فایر 4 کانال سری M با ابعاد بسیار کوچک وکراس اور فعال داخلی
۱ تومان
موجود نیست
M ONE
هلیکس
آمپلی فایر 1 کانال سری M با ابعاد بسیار کوچک وکراس اور فعال داخلی با پایداری بر روی 1 اهم
۱ تومان
موجود نیست
D FOUR
هلیکس
آمپلی فایر 4 کاناله هلیکس از سری D با کراس اور فعال داخلی
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
D ONE
هلیکس
آمپلی فایر 1 کاناله هایکس از سری D با کراس اور فعال داخلی و پایداری بر روی 1 اهم
۱,۲۱۰,۰۰۰ تومان
MX4 PRO
برکس
آمپلی فایر 4 کاناله High-End از سری ماتریکس برکس
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
MX 4
برکس
آمپلی فایر 4 کاناله High-End از سری ماتریکس برکس
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
MX 2
برکس
آمپلی فایر 2 کاناله High-End از سری ماتریکس برکس
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
GX2400
برکس
آمپلی فایر 4 کاناله High-End از سری گرافیک برکس
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
GX2000
برکس
آمپلی فایر 2 کاناله High-End از سری گرافیک برکس
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
PP 86DSP
مچ
آمپلی فایر 8 کاناله مچ با پروسسور داخلی 10 کاناله و قابلیت تجهیز به کیت بلوتوث یا USB
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
PP 62DSP
مچ
آمپلی فایر 6 کاناله مچ با پروسسور داخلی 8 کاناله و قابلیت تجهیز به کیت بلوتوث یا USB
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
UP 7BMW
مچ
آمپلی فایر 7 کاناله مچ با پروسسور داخلی 8 کاناله و قابلیت تجهیز به کیت بلوتوث یا USB مختص ارتقاء سیستم صوتی خودروهای BMW
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
M 5DSP
مچ
آمپلی فایر 5 کاناله مچ با پروسسور داخلی 7 کاناله در ابعاد بسیار کوچک
۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
M 2FX
مچ
آمپلی فایر 2 کاناله مچ در ابعاد بسیار کوچک
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
FPX 5.1200
فوکال
آمپلی فایر 5 کاناله فوکال با کلاس کاری D از سری FPX
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
FPX 4.800
فوکال
آمپلی فایر 4 کاناله فوکال با کلاس کاری D از سری FPX
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
FPX 4.400 SQ
فوکال
آمپلی فایر 4 کاناله فوکال با کلاس کاری AB از سری FPX
۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
FPX 2.750
فوکال
آمپلی فایر 2 کاناله فوکال با کلاس کاری D از سری FPX
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
Focal FPX 1.1000
فوکال
آمپلی فایر 1 کاناله فوکال با کلاس کاری D از سری FPX
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
FDS 4.350
فوکال
آمپلی فایر 4 کاناله فوکال با ابعاد فوق العاده کوچک و کلاس کاری D از سری FDS
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
FDS 2.350
فوکال
آمپلی فایر 2 کاناله فوکال با ابعاد فوق العاده کوچک و کلاس کاری D از سری FDS
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
FDS 1.350
فوکال
آمپلی فایر 1 کاناله فوکال با ابعاد فوق العاده کوچک و کلاس کاری D از سری FDS
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
AP 4340
فوکال
آمپلی فایر 4 کاناله فوکال با کلاس کاری AB از سری اودیتور
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست