آمپلی فایرهای آئودیوسیستم

F 4.650
آئودیوسیستم

393

(۴ رای)
آمپلی فایر 4 کانال آئودیوسیستم از سری توئیستر مجهز به کراس اور فعال داخلی
۱۰,۸۵۰,۰۰۰ تومان
ِAD850D
آئودیوسیستم

389

(۲ رای)
آمپلی فایر 1 کانال آئودیوسیستم از سری AD مجهز به کراس اور فعال داخلی
۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان
AD480D
آئودیوسیستم

388

آمپلی فایر 4 کانال آودیوسیستم از سری AD مجهز به کراس اور فعال داخلی
۴,۱۶۵,۰۰۰ تومان
AU 500.1
آئودیوسیستم

386

آمپلی فایر 1 کانال آئودیوسیستم از سری AU مجهز به کراس اور فعال داخلی
۳,۶۷۵,۰۰۰ تومان
AS4120
آئودیوسیستم

390

(۸ رای)
آمپلی فایر 4 کانال آئودیوسیستم از سری AS مجهز به کراس اور فعال داخلی
۵,۸۸۰,۰۰۰ تومان
AU 75.4
آئودیوسیستم

385

(۲ رای)
آمپلی فایر 4 کانال آئودیوسیستم از سری AU مجهز به کراس اور فعال داخلی
۳,۶۷۵,۰۰۰ تومان
F 4.400
آئودیوسیستم

392

(۱۲ رای)
آمپلی فایر 4 کانال آئودیوسیستم از سری توئیستر مجهز به کراس اور فعال داخلی
۸,۱۴۰,۰۰۰ تومان