لوازم جانبی برکس

IPC 1.000.000 ᄉF
برکس
خازن تثبیت کننده ولتاژ با ظرفیت 1 میلیون میکروفاراد
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
CAP holder set - 75 mm
برکس
پایه نگهدارنده خازن 1 میلیون میکروفاراد برکس
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
IPC 2.000.000 ᄉF
برکس
خازن تثبیت کننده ولتاژ با ظرفیت 1 میلیون میکروفاراد
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
CAP holder set - 90 mm
برکس
پایه نگهدارنده خازن 2 میلیون میکروفاراد برکس
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
eXvibration High-End Anti-Noise Paste - 5 kg
برکس
خمیر High-End ضد ارتعاش برکس
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
eXvibration High-End Anti-Noise Paste - 1.5 kg
برکس
خمیر High-End ضد ارتعاش برکس
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
MR10
برکس
محافظ از جنس فولاد ضد زنگ برای ساب ووفر برکس ماتریکس ML10
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
MR6
برکس

MR6

محافظ از جنس فولاد ضد زنگ برای ووفر برکس ماتریکس ML6D و ML6P
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
MR3
برکس

MR3

محافظ از جنس فولاد ضد زنگ برای میدرنج برکس ماتریکس ML3
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست