امرداد / محصولات / برکس / لوازم جانبی

لوازم جانبی برکس

IPC 1.000.000 ᄉF
برکس
خازن تثبیت کننده ولتاژ با ظرفیت 1 میلیون میکروفاراد
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
CAP holder set - 75 mm
برکس
پایه نگهدارنده خازن 1 میلیون میکروفاراد برکس
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
IPC 2.000.000 ᄉF
برکس
(۴ رای)
خازن تثبیت کننده ولتاژ با ظرفیت 1 میلیون میکروفاراد
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
CAP holder set - 90 mm
برکس
پایه نگهدارنده خازن 2 میلیون میکروفاراد برکس
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
eXvibration High-End Anti-Noise Paste - 5 kg
برکس
خمیر High-End ضد ارتعاش برکس
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
eXvibration High-End Anti-Noise Paste - 1.5 kg
برکس
خمیر High-End ضد ارتعاش برکس
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
MR10
برکس
محافظ از جنس فولاد ضد زنگ برای ساب ووفر برکس ماتریکس ML10
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
MR6
برکس

MR6

محافظ از جنس فولاد ضد زنگ برای ووفر برکس ماتریکس ML6D و ML6P
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
MR3
برکس

MR3

محافظ از جنس فولاد ضد زنگ برای میدرنج برکس ماتریکس ML3
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید