بلندگوهای برکس

MATRIX ML1
برکس
تیوتر 28 میلی متری High -End از سری ماتریکس برکس
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
ناموجود
MATRIX ML2
برکس
میدرنج محدب 54 میلی متری High-End از سری ماتریکس برکس
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
ناموجود
MATRIX ML3
برکس
میدرنج مقعر 80 میلی متری High-End از سری ماتریکس برکس
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
ناموجود
MATRIX ML6D
برکس
ووفر 165 میلی متری High-End از سری ماتریکس برکس
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
ناموجود
MATRIX ML6P
برکس
ووفر 165 میلی متری High-end دارای فاز پلاگ از سری ماتریکس برکس
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
ناموجود
GRAPHIC GL6
برکس
ووفر 165 میلی متری High-end از سری گرافیک برکس
۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
GRAPHIC GL1
برکس
تیوتر 25 میلی متری High-End از سری گرافیک برکس
۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان