بلندگوهای فوکال

Utopia M 165 W-XP
فوکال
کامپاننت 2way از سری یوتوپیا M فوکال دارای ووفر 16.5 سانتی با صفحه ساخته شده از الیاف چند لایه وتیوتر مقعر 28 سانتی با صفحه برلیوم مجهز به آهنربای نئودیمیوم
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
Ultima
فوکال
پکیج کامپاننت High End آلتیما شامل تیوتر با تکنولوژی IAL و صفحه برلیوم به همراه ووفرهای 16سانتی متری و 2 عدد ساب ووفر 8 اینچی
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
Utopia M TBM
فوکال
تیوتر High End از سری یوتوپیا M با صفحه ای از جنس برلیوم و ساختار دام مقعر M شکل
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
Utopia M 3.5 WM
فوکال
میدرنج 3.5 اینچی از سری یوتوپیا M فوکال با صفحه M شکل از جنس کامپوزیت چند لایه
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
Utopia M 6 WM
فوکال
ووفر 6.5 اینچی از سری یوتوپیا M فوکال با صفحه M شکل از جنس کامپوزیت چند لایه
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
Utopia M 8WM
فوکال
ووفر 8 اینچی از سری یوتوپیا M فوکال با صفحه M شکل از جنس کامپوزیت چند لایه
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
Nº 7
فوکال
کامپاننت 3way passive از سری یوتوپیا بی فوکال دارای ووفر 16.5 سانتی و میدرنج 8 سانتی با صفحه ساخته شده از الیاف چند لایه وتیوتر مقعر 28 سانتی با صفحه برلیوم مجهز به آهنربای نئودیمیوم
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Nº 6
فوکال
کامپاننت 2way passive از سری یوتوپیا بی فوکال دارای ووفر 16.5 سانتی با صفحه ساخته شده از الیاف چند لایه وتیوتر مقعر 28 سانتی با صفحه برلیوم مجهز به آهنربای نئودیمیوم
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
Nº 5
فوکال
کامپاننت 2way passive از سری یوتوپیا بی فوکال دارای ووفر 13 سانتی با صفحه ساخته شده از الیاف چند لایه وتیوتر مقعر 28 سانتی با صفحه برلیوم مجهز به آهنربای نئودیمیوم
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
ES 165 KX3
فوکال
کامپاننت 3way از سری کی 2 پاور فوکال دارای ووفر 16.5 سانتی و میدرنج 8 سانتی با صفحه ساخته شده از کولار وتیوتر 28 سانتی مقعر با صفحه از جنس آرامید فایبر مجهز به آهنربای نئودیمیوم
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
ES 165 KX2
فوکال
کامپاننت 2way از سری کی 2 پاور فوکال دارای ووفر 16.5 سانتی با صفحه ساخته شده از کولار وتیوتر 28 سانتی مقعر با صفحه از جنس آرامید فایبر مجهز به آهنربای نئودیمیوم
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
ES 165 K2
فوکال
کامپاننت 2way از سری کی 2 پاور فوکال دارای ووفر 16.5 سانتی با صفحه ساخته شده از کولار وتیوتر 28 سانتی مقعر با صفحه از جنس آرامید فایبر مجهز به آهنربای نئودیمیوم
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
ES 165 K
فوکال
کامپاننت 2way از سری کی 2 پاور فوکال دارای ووفر 16.5 سانتی با صفحه ساخته شده از کولار وتیوتر 28 سانتی مقعر با صفحه از جنس آرامید فایبر مجهز به آهنربای نئودیمیوم
۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان
ES 130 K
فوکال
کامپاننت 2way از سری کی 2 پاور فوکال دارای ووفر 13 سانتی با صفحه ساخته شده از کولار وتیوتر 28 سانتی مقعر با صفحه از جنس آرامید فایبر مجهز به آهنربای نئودیمیوم
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
ES 100 K
فوکال
کامپاننت 2way از سری کی 2 پاور فوکال دارای ووفر 10 سانتی با صفحه ساخته شده از کولار وتیوتر 28 سانتی مقعر با صفحه از جنس آرامید فایبر مجهز به آهنربای نئودیمیوم
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
EC 165 K
فوکال
بلندگوی کواکسیال 16.5 سانتی از سری کی 2 پاور فوکال با صفحه ووفر از جنس کولار و تیوتر 2 سانتی با صفحه از جنس آرامید فایبر مجهز به آهنربای نئودیمیوم
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
PS 165 F3
فوکال
۶,۰۱۶,۰۰۰ تومان
PS 165 FX
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
PS 165 F
فوکال
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
PS 130 F
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
PC 165 F
فوکال
۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان
PC 130 F
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
PS 165 V1
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
PS 130 V1
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
PC 710
فوکال
بلندگوی کواکسیال 3way از سری اکسپرت با ابعاد 7x10 اینچ دارای صفحه ووفر از جنس پلی گلس (ترکیب کاغذ وذرات میکروسکوپی شیشه) و 2 عدد تیوتر مقعر با صفحه ای از جنس آلومینیوم وآهنربای نئودیمیوم
۲,۷۴۰,۰۰۰ تومان
PC 165
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
PC 130
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
PC 100
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
130 AS
فوکال
کامپاننت 2way از سری اکسس فوکال دارای ووفر 13 سانتی متری با صفحه ساخته شده از فایبر گلاس و تیوتر مقعر از جنس آلومینیوم مجهز به آهنربای نئودیمیوم
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
690 AC
فوکال
بلندگوی کواکسیال 2way از سری اکسس فوکال با ابعاد 6x9 اینچ دارای صفحه ووفر از جنس فایبر گلاس و 1 عدد تیوتر مقعر با صفحه ای از جنس آلومینیوم مجهز به آهنربای نئودیمیوم
۱,۵۳۶,۰۰۰ تومان
570 AC
فوکال
بلندگوی کواکسیال 2way از سری اکسس فوکال با ابعاد 5x7 اینچ دارای صفحه ووفر از جنس فایبر گلاس و 1 عدد تیوتر مقعر با صفحه ای از جنس آلومینیوم مجهز به آهنربای نئودیمیوم
۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان
165 AC
فوکال
بلندگوی کواکسیال 2way از سری اکسس فوکال با قطر 16 سانتی متر دارای صفحه ووفر از جنس فایبر گلاس و 1 عدد تیوتر مقعر با صفحه ای از جنس آلومینیوم مجهز به آهنربای نئودیمیوم
۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
130 AC
فوکال
بلندگوی کواکسیال 2way از سری اکسس فوکال با قطر 13 سانتی متر دارای صفحه ووفر از جنس فایبر گلاس و 1 عدد تیوتر مقعر با صفحه ای از جنس آلومینیوم مجهز به آهنربای نئودیمیوم
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
100 AC
فوکال
بلندگوی کواکسیال 2way از سری اکسس فوکال با قطر 10 سانتی متر دارای صفحه ووفر از جنس فایبر گلاس و 1 عدد تیوتر مقعر با صفحه ای از جنس آلومینیوم مجهز به آهنربای نئودیمیوم
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
RSE 165
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
RSE 130
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
RCX-690
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
RCX-570
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
RCX-165
فوکال
۷۲۰,۰۰۰ تومان
RCX-130
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
RCX-100
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
IS 690 TOY
فوکال
کامپاننت فوکال 6x9 از سری Plug&Play طراحی شده برای خودروهای تویوتا
۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
IS 165 TOY
فوکال
کامپاننت فوکال 16 سانتی از سری Plug&Play طراحی شده برای خودروهای تویوتا
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
165 AS 3
فوکال
کامپاننت 3way از سری اکسس فوکال دارای ووفر 16.5 سانتی متری با صفحه ساخته شده از فایبر گلاس، میدرنج 8 سانتی با صفحه از جنس فایبرگلاس و تیوتر مقعر از جنس آلومینیوم مجهز به آهنربای نئودیمیوم
۲,۸۱۶,۰۰۰ تومان
165 AS
فوکال
کامپاننت 2way از سری اکسس فوکال دارای ووفر 16.5 سانتی متری با صفحه ساخته شده از فایبر گلاس و تیوتر مقعر از جنس آلومینیوم مجهز به آهنربای نئودیمیوم
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست