بلندگوهای فوکال

Utopia M 165 W-XP
فوکال
کامپاننت 2way از سری یوتوپیا M فوکال دارای ووفر 16 سانتی با صفحه ساخته شده از الیاف چند لایه وتیوتر 28 سانتی با صفحه برلیوم مجهز به آهنربای نئودیمیوم
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
Ultima
فوکال

0195

پکیج کامپاننت High End آلتیما شامل تیوتر با تکنولوژی IAL و صفحه برلیوم به همراه ووفرهای 16سانتی متری و 2 عدد ساب ووفر 8 اینچی
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
Utopia M TBM
فوکال

0196

تیوتر High End از سری یوتوپیا M با صفحه ای از جنس برلیوم و ساختار دام مقعر M شکل
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
Utopia M 3.5 WM
فوکال

0197

میدرنج 3.5 اینچی از سری یوتوپیا M فوکال با صفحه M شکل از جنس کامپوزیت چند لایه
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
Utopia M 6 WM
فوکال

0198

ووفر 6.5 اینچی از سری یوتوپیا M فوکال با صفحه M شکل از جنس کامپوزیت چند لایه
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
Utopia M 8WM
فوکال

0199

ووفر 8 اینچی از سری یوتوپیا M فوکال با صفحه M شکل از جنس کامپوزیت چند لایه
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
Nº 7
فوکال

0200

۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Nº 6
فوکال

0201

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
Nº 5
فوکال

0202

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
ES 165 KX3
فوکال

0203

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
Es 165 KX2
فوکال

0204

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
ES 165 K2
فوکال

0205

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
ES 165 K
فوکال

0206

۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان
ES 130 K
فوکال

0207

۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
ES 100 K
فوکال

0208

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
EC 165 K
فوکال

0209

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
PS 165 F3
فوکال

0210

۶,۰۱۶,۰۰۰ تومان
PS 165 FX
فوکال

0211

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
PS 165 F
فوکال

0212

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
PS 130 F
فوکال

0213

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
PC 165 F
فوکال

0214

۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان
PC 130 F
فوکال

0215

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
PS 165 V1
فوکال

0216

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
PS 130 V1
فوکال

0217

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
PC 710
فوکال

0218

بلندگوی کواکسیال 3way با ابعاد 7x10 اینچ دارای صفحه ووفر از جنس پلی گلس (ترکیب کاغذ وذرات میکروسکوپی شیشه) و 2 عدد تیوتر مقعر با صفحه ای از جنس آلومینیوم وآهنربای نئودیمیوم
۲,۶۴۰,۰۰۰ تومان
PC 165
فوکال

0219

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
PC 130
فوکال

0220

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
PC 100
فوکال

0221

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
130 AS
فوکال

0224

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
690 AC
فوکال

0225

۱,۵۳۶,۰۰۰ تومان
570 AC
فوکال

0226

۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان
165 AC
فوکال

0227

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
130 AC
فوکال

0228

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
100 AC
فوکال

0229

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
RSE 165
فوکال

0230

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
RSE 130
فوکال

0231

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
RCX-690
فوکال

0232

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
RCX-570
فوکال

0233

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
RCX-165
فوکال

0234

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
RCX-130
فوکال

0235

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
RCX-100
فوکال

0236

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
IS 690 TOY
فوکال

0237

کامپاننت فوکال 6x9 از سری Plug&Play طراحی شده برای خودروهای تویوتا
۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
IS 165 TOY
فوکال

0238

کامپاننت فوکال 16 سانتی از سری Plug&Play طراحی شده برای خودروهای تویوتا
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
165 AS 3
فوکال

222

۲,۸۱۶,۰۰۰ تومان
165 AS
فوکال

223

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست