امرداد / محصولات / فوکال / ساب ووفر

ساب ووفرهای فوکال

RSB-300
فوکال
ساب ووفر 12 اینچی از سری اودیتور فوکال دارای دو سیم پیچ 4 اهمی
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
30 A4
فوکال
(۲ رای)
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
E 30 KX
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
Sub P 25 F
فوکال
(۷ رای)
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
Utopia M SUB 10WM
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
E 25 KX
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
RSB-250
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
25 A4
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
33 WX 2
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
21 WX
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
13 WS
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
Sub P 30 DB
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
Sub P 25 DB
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
DSA 500 RT
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
Sub P 25 FS
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
Sub P 30 F
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
Sub P 20 F
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید