پروسسورهای هلیکس

DSP PRO MK2
هلیکس
پروسسور 10 کاناله هلیکس با ساپورت سیگنال تا 96kHz/32 bit
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
ناموجود
DSP.2
هلیکس
پروسسور 8 کاناله هلیکس با ساپورت سیگنال تا 48kHz/24 bit
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
ناموجود
MINI DSP
هلیکس
پروسسور 6 کاناله هلیکس با ساپورت سیگنال تا 96kHz/24 bit
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
ناموجود
DSP ULTRA
هلیکس
پروسسور 12 کاناله هلیکس با ساپورت سیگنال تا 96kHz/32 bit
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
ناموجود
DSP.3
هلیکس
پروسسور 8 کاناله هلیکس با ساپورت سیگنال تا 96kHz/32 bit
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
ناموجود