لوازم جانبی

MEC BT - PP 86DSP
مچ

0118

ماژول ورودی بلوتوث با پشتیبانی از کدک Qualcomm® aptX ™ برای آمپلی فایر MATCH PP 86DSP
MEC BT - PP 62DSP
مچ

0119

ماژول ورودی بلوتوث با پشتیبانی از کدک Qualcomm® aptX ™ برای آمپلی فایر MATCH PP 62DSP
MEC BT - UP 7BMW
مچ

0120

ماژول ورودی بلوتوث با پشتیبانی از کدک Qualcomm® aptX ™ برای آمپلی فایر MATCH UP 7BMW
MEC HD-AUDIO USB-INTERFACE - PP 86DSP
مچ

0121

ماژول ورودی USB با وضوح بالا برای آمپلی فایر MATCH PP 86DSP
MEC HD-AUDIO USB-INTERFACE - PP 62DSP
مچ

0122

ماژول ورودی USB با وضوح بالا برای آمپلی فایر MATCH PP 62DSP
MEC HD-AUDIO USB-INTERFACE - UP 7BMW
مچ

0123

ماژول ورودی USB با وضوح بالا برای آمپلی فایر MATCH UP 7BWW

0124

ماژول ورودی اپتیکال برای آمپلی فایر MATCH PP 62DSP