امرداد / محصولات / مچ / بلندگو

بلندگوهای مچ

MS 42C-BMW.2
مچ
کامپاننت 2way برای ارتقاء بلندگوهای خودروی BMW دارای میدرنج 10 سانتی و تیوتر 2.5 سانتی از جنس ابریشم
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
UP C42BMW-FRT.2
مچ
کامپوننت 2way برای ارتقاء بلندگوهای خودروی BMW دارای میدرنج 10 سانتی و تیوتر 2.5 سانتی از جنس ابریشم
۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
MS 42C-BMW.1
مچ
کامپاننت 2way برای ارتقاء بلندگوهای خودروی BMW دارای میدرنج 10 سانتی و تیوتر 2.5 سانتی از جنس ابریشم
۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
MS 4X-BMW.2
مچ
بلندگوی کواکسیال 2way برای ارتقاء بلندگوهای خودروی BMW دارای میدرنج 10 سانتی و تیوتر 2 سانتی از جنس ابریشم
۳,۵۲۰,۰۰۰ تومان
MS 4X-BMW.1
مچ
بلندگوی کواکسیال 2way برای ارتقاء بلندگوهای خودروی BMW دارای میدرنج 10 سانتی و تیوتر 2 سانتی از جنس ابریشم
۳,۵۲۰,۰۰۰ تومان
MS 62C-VW.1
مچ
کامپاننت 2way برای ارتقاء بلندگوهای خودروی فولکس واگن دارای ووفر 16سانتی و تیوتر 2.5 سانتی از جنس ابریشم
۱ تومان