بلندگو

SPR-60C
آلپاین
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
R-S69
آلپاین
۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
TS-171 PRS
پایونیر
کامپاننت 2way از سری PRS پایونیر دارای ووفر 17 سانتی با صفحه ساخته شده از فایبر گلاس و تیوتر 2.8 سانتی با صفحه ای از جنس ابریشم مجهز به آهنربای نئودیمیوم
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Utopia M 165 W-XP
فوکال
کامپاننت 2way از سری یوتوپیا M فوکال دارای ووفر 16 سانتی با صفحه ساخته شده از الیاف چند لایه وتیوتر 28 سانتی با صفحه برلیوم مجهز به آهنربای نئودیمیوم
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
C 63C
هلیکس
کامپاننت 3way از سری کامپتیشن هلیکس دارای ووفر 16.5 سانتی با صفحه ساخته شده از الیاف گیاهی سیسال و روکش الاستومری، تیوتر 2.5 سانتی ومیدرنج 5.4 سانتی با صفحه از جنس ابریشم و مجهز به آهنربای نئودیمیوم
۱ تومان
موجود نیست
C 62C
هلیکس
کامپاننت 2way از سری کامپتیشن هلیکس دارای ووفر 16.5 سانتی با صفحه ساخته شده از الیاف گیاهی سیسال و روکش الاستومری، تیوتر 2.5 سانتی با صفحه از جنس ابریشم و مجهز به آهنربای نئودیمیوم
۱ تومان
موجود نیست
C 1T
هلیکس
تیوتر 25 میلی متری از سری کامپتیشن هلیکس با صفحه محدب از جنس ابریشم با طراحی بسیار ویژه برای رسیدن به پایین ترین فرکانس رزونانس و مجهز به آهنربای نئودیمیوم
۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
C 2M
هلیکس
میدرنج 54 میلی متری از سری کامپتیشن هلیکس با صفحه محدب از جنس ابریشم با طراحی بسیار ویژه برای رسیدن به پایین ترین فرکانس رزونانس و مجهز به آهنربای نئودیمیوم
۳,۲۷۰,۰۰۰ تومان
C 6B
هلیکس
ووفر 16.5 سانتی متری از سری کامپتیشن هلیکس با صفحه ای از جنس سیسال مقاوم شده با الاستومر
۲,۶۶۰,۰۰۰ تومان
P 63C
هلیکس
(۲)
کامپاننت 3way لز سری پریسیژن هلیکس دارای ووفر 16.5 سانتی متری با صفحه ساخته شده از ترکیب کاغذ و الیاف فایبر گلاس،تیوتر 2.5 سانتی و میدرنج 5 سانتی با صفحه از جنس ابریشم ومجهز به آهنربای نئودیمیوم
۱ تومان
موجود نیست
P 62C
هلیکس
کامپاننت 2way از سری پریسیژن هلیکس دارای ووفر 16.5 سانتی متری با صفحه ساخته شده از ترکیب کاغذ و الیاف فایبر گلاس،تیوتر 2.5 سانتی با صفحه از جنس ابریشم ومجهز به آهنربای نئودیمیوم
۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
P 52C
هلیکس
کامپاننت 2way لز سری پریسیژن هلیکس دارای ووفر 13سانتی متری با صفحه ساخته شده از ترکیب کاغذ و الیاف فایبر گلاس،تیوتر 2.5 سانتی با صفحه از جنس ابریشم ومجهز به آهنربای نئودیمیوم
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
P 1T
هلیکس
تیوتر 25 میلی متری از سری پریسیژن هلیکس با صفحه محدب از جنس ابریشم و مجهز به آهنربای نئودیمیوم
۷۸۴,۰۰۰ تومان
P 3M
هلیکس
(۲)
میدرنج 75 میلی متری از سری پریسیژن هلیکس با صفحه ای از ترکیب فایبر گلاس و کاغذ
۱,۵۰۴,۰۰۰ تومان
P 6B
هلیکس
ووفر 165 میلی متری از سری پریسیژن هلیکس با صفحه ای از ترکیب فایبر گلاس و کاغذ
۱ تومان
موجود نیست
P 5B
هلیکس
ووفر 130 میلی متری از سری پریسیژن هلیکس با صفحه ای از ترکیب فایبر گلاس و کاغذ
۱ تومان
موجود نیست
E 62C.2
هلیکس
کامپاننت 2way از سری اسپریت هلیکس دارای ووفر 16.5 سانتی با صفحه بافته شده از فایبرگلاس ،تیوتر 2.5 سانتی از جنس ابریشم مجهز به آهنربای نئودیمیوم
۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان
E 52C.2
هلیکس
کامپاننت 2way از سری اسپریت هلیکس دارای ووفر13 سانتی با صفحه بافته شده از فایبرگلاس ،تیوتر 2.5 سانتی از جنس ابریشم مجهز به آهنربای نئودیمیوم
۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان
E 42C.2
هلیکس
کامپاننت 2way از سری اسپریت هلیکس دارای ووفر10 سانتی با صفحه بافته شده از فایبرگلاس ،تیوتر 2.5 سانتی از جنس ابریشم مجهز به آهنربای نئودیمیوم
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
E 69X
هلیکس
(۱)
بلندگوی کواکسیال 3way با ابعاد 6x9 اینچ دارای صفحه ووفر از جنس فایبرگلاس ،میدرنج 5 سانتی ازجنس مایلار و تیوتر 1.9 سانتی از جنس ابریشم
۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان
E 6X.2
هلیکس
بلندگوی کواکسیال 16.5 سانتی از سری اسپریت هلیکس با صفحه ووفری از جنس فایبر گلاس و تیوتر 1.9 سانتی از جنس ابریشم مجهز به آهنربای نئودیمیوم
۹۳۰,۰۰۰ تومان
E 5X.2
هلیکس
بلندگوی کواکسیال 13 سانتی از سری اسپریت هلیکس با صفحه ووفری از جنس فایبر گلاس و تیوتر 1.9 سانتی از جنس ابریشم مجهز به آهنربای نئودیمیوم
۸۸۰,۰۰۰ تومان
E 4X.2
هلیکس
بلندگوی کواکسیال 10 سانتی از سری اسپریت هلیکس با صفحه ووفری از جنس فایبر گلاس و تیوتر 1.9 سانتی از جنس ابریشم مجهز به آهنربای نئودیمیوم
۶۹۰,۰۰۰ تومان
B 62C.2
هلیکس
کامپاننت 16.5 سانتی از سری B هلیکس با صفحه ای از جنس پلی پروپیلن و تیوتر 25 میلی متری با صفحه ای از جنس ابریشم مجهز به آهنربای نئودیمیوم
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
B 52C.2
هلیکس
کامپاننت 13 سانتی از سری B هلیکس با صفحه ای از جنس پلی پروپیلن و تیوتر 25 میلی متری با صفحه ای از جنس ابریشم مجهز به آهنربای نئودیمیوم
۱ تومان
موجود نیست
B 6X.2
هلیکس
بلندگوی کواکسیال 16.5 سانتی از سری B هلیکس با صفحه ووفر از جنس پلی پروپیلن و تیوتر 13 میلی متری از جنس مایلار مجهز به آهنربای نئودیمیوم
۵۷۳,۰۰۰ تومان
B 5X.2
هلیکس
بلندگوی کواکسیال 13 سانتی از سری B هلیکس با صفحه ووفر از جنس پلی پروپیلن و تیوتر 13 میلی متری از جنس مایلار مجهز به آهنربای نئودیمیوم
۵۰۹,۰۰۰ تومان
B 4X.2
هلیکس
بلندگوی کواکسیال 10 سانتی از سری B هلیکس با صفحه ووفر از جنس پلی پروپیلن و تیوتر 13 میلی متری از جنس مایلار مجهز به آهنربای نئودیمیوم
۴۶۴,۰۰۰ تومان
F 62C
هلیکس
کامپاننت 2way از سری F هلیکس با ووفر 16.5 سانتی دارای صفحه ای از جنس پلی پروپیلن آمیخته با الیاف کربن و تیوتر 2 سانتی از جنس ابریشم مجهز به آهنربای نئودیمیوم
۱ تومان
موجود نیست
F 6X
هلیکس
بلندگوی کواکسیال 16.5 سانتی از سری F هلیکس با صفحه ووفر از جنس پلی پروپیلن آمیخته با الیاف کربن و تیوتر 13 میلی متری از جنس مایلار مجهز به آهنربای نئودیمیوم
۱ تومان
موجود نیست
MATRIX ML1
برکس
تیوتر 28 میلی متری High -End از سری ماتریکس برکس
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
MATRIX ML2
برکس
میدرنج محدب 54 میلی متری High-End از سری ماتریکس برکس
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
MATRIX ML3
برکس
میدرنج مقعر 80 میلی متری High-End از سری ماتریکس برکس
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
MATRIX ML6D
برکس
ووفر 165 میلی متری High-End از سری ماتریکس برکس
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
MATRIX ML6P
برکس
ووفر 165 میلی متری High-end دارای فاز پلاگ از سری ماتریکس برکس
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
GRAPHIC GL6
برکس
ووفر 165 میلی متری High-end از سری گرافیک برکس
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
MS 42C-BMW.2
مچ
کامپاننت 2way برای ارتقاء بلندگوهای خودروی BMW دارای میدرنج 10 سانتی و تیوتر 2.5 سانتی از جنس ابریشم
۱ تومان
موجود نیست
MS 42C-BMW.1
مچ
کامپاننت 2way برای ارتقاء بلندگوهای خودروی BMW دارای میدرنج 10 سانتی و تیوتر 2.5 سانتی از جنس ابریشم
۱ تومان
موجود نیست
MS 4X-BMW.2
مچ
بلندگوی کواکسیال 2way برای ارتقاء بلندگوهای خودروی BMW دارای میدرنج 10 سانتی و تیوتر 2 سانتی از جنس ابریشم
۹۶۹,۰۰۰ تومان
MS 4X-BMW.1
مچ
بلندگوی کواکسیال 2way برای ارتقاء بلندگوهای خودروی BMW دارای میدرنج 10 سانتی و تیوتر 2 سانتی از جنس ابریشم
۱ تومان
موجود نیست
MS 62C-VW.1
مچ
کامپاننت 2way برای ارتقاء بلندگوهای خودروی فولکس واگن دارای ووفر 16سانتی و تیوتر 2.5 سانتی از جنس ابریشم
۱ تومان
موجود نیست
Ultima
فوکال
پکیج کامپاننت High End آلتیما شامل تیوتر با تکنولوژی IAL و صفحه برلیوم به همراه ووفرهای 16سانتی متری و 2 عدد ساب ووفر 8 اینچی
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
Utopia M TBM
فوکال
تیوتر High End از سری یوتوپیا M با صفحه ای از جنس برلیوم و ساختار دام مقعر M شکل
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
Utopia M 3.5 WM
فوکال
میدرنج 3.5 اینچی از سری یوتوپیا M فوکال با صفحه M شکل از جنس کامپوزیت چند لایه
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
Utopia M 6 WM
فوکال
ووفر 6.5 اینچی از سری یوتوپیا M فوکال با صفحه M شکل از جنس کامپوزیت چند لایه
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
Utopia M 8WM
فوکال
ووفر 8 اینچی از سری یوتوپیا M فوکال با صفحه M شکل از جنس کامپوزیت چند لایه
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
Nº 7
فوکال
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Nº 6
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
Nº 5
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
ES 165 KX3
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
Es 165 KX2
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
ES 165 K2
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
ES 165 K
فوکال
۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان
ES 130 K
فوکال
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
ES 100 K
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
EC 165 K
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
PS 165 F3
فوکال
۶,۰۱۶,۰۰۰ تومان
PS 165 FX
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
PS 165 F
فوکال
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
PS 130 F
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
PC 165 F
فوکال
۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان
PC 130 F
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
PS 165 V1
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
PS 130 V1
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
PC 710
فوکال
بلندگوی کواکسیال 3way با ابعاد 7x10 اینچ دارای صفحه ووفر از جنس پلی گلس (ترکیب کاغذ وذرات میکروسکوپی شیشه) و 2 عدد تیوتر مقعر با صفحه ای از جنس آلومینیوم وآهنربای نئودیمیوم
۲,۶۴۰,۰۰۰ تومان
PC 165
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
PC 130
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
PC 100
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
130 AS
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
690 AC
فوکال
۱,۵۳۶,۰۰۰ تومان
570 AC
فوکال
۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان
165 AC
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
130 AC
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
100 AC
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
RSE 165
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
RSE 130
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
RCX-690
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
RCX-570
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
RCX-165
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
RCX-130
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
RCX-100
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
IS 690 TOY
فوکال
کامپاننت فوکال 6x9 از سری Plug&Play طراحی شده برای خودروهای تویوتا
۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
IS 165 TOY
فوکال
کامپاننت فوکال 16 سانتی از سری Plug&Play طراحی شده برای خودروهای تویوتا
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
165 AS 3
فوکال
۲,۸۱۶,۰۰۰ تومان
165 AS
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
GRAPHIC GL1
برکس
تیوتر 25 میلی متری High-End از سری گرافیک برکس
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست