آمپلی فایرهای اِستِگ

K4.02
اِستِگ
(۶ رای)
آمپلی فایر 4 کاناله High-End از سری K اِستِگ مجهز به کراس اور فعال داخلی
۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
QM 500.1
اِستِگ
آمپلی فایر 1 کانال اِستِگ از سری Q مجهز به کراس اور فعال داخلی و پایداری بر روی 1 اهم
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
QM 75.4
اِستِگ
(۲ رای)
آمپلی فایر 4 کانال از سری Q اِستِگ مجهز به کراس اور فعال داخلی
۲,۲۱۰,۰۰۰ تومان
ST 402
اِستِگ
آمپلی فایر 4 کانال اِستِگ از سری ST مجهز به کراس اور فعال داخلی
۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان
CLASSE A
اِستِگ
آمپلی فایر 4 کاناله High-End از سری MASTER STORKE اِستِگ
عرضه به صورت محدود