ساب ووفر

RSB-300
فوکال
۶۲۰,۰۰۰ تومان
Utopia M SUB 10WM
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
E 30 KX
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
E 25 KX
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
RSB-250
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
30 A4
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
25 A4
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
33 WX 2
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
21 WX
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
13 WS
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
Sub P 30 DB
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
Sub P 25 DB
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
DSA 500 RT
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
Sub P 25 FS
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
Sub P 30 F
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
Sub P 25 F
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
Sub P 20 F
فوکال
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
Q 15W
هلیکس
ساب ووفر 15 اینچی از سری Q هلیکس دارای دو سیم پیچ 2 اهمی
۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
Q 12W
هلیکس
ساب ووفر 12 اینچی از سری Q هلیکس دارای دو سیم پیچ 2 اهمی
۱ تومان
موجود نیست
Q 10W
هلیکس
ساب ووفر 10 اینچی از سری Q هلیکس دارای دو سیم پیچ 2 اهمی
۲,۷۲۰,۰۰۰ تومان
K 12W
هلیکس
ساب ووفر 12 اینچی از سری K هلیکس دارای دو سیم پیچ 2 اهمی
۱ تومان
موجود نیست
K 10W
هلیکس
ساب ووفر 10 اینچی از سری K هلیکس دارای دو سیم پیچ 2 اهمی
۱ تومان
موجود نیست
K 12E
هلیکس
ساب باکس 12 اینچ از سری K با ابعاد جمع وجور و قابلیت نصب با امپدانس متغیر 2x2 اهم و یا 1x4 اهم
۱ تومان
موجود نیست
K 10E
هلیکس
ساب باکس 10 اینچ از سری K با ابعاد جمع وجور و قابلیت نصب با امپدانس متغیر 2x2 اهم و یا 1x4 اهم
۱ تومان
موجود نیست
T 10E
هلیکس
ساب باکس 10 اینچ از سری T با عمق کم و قابلیت نصب با امپدانس 1x4 اهم
۱ تومان
موجود نیست
Q E12
هلیکس
باکس ونتد برای ساب ووفر Q12 هلیکس
۱ تومان
موجود نیست
Q E10
هلیکس
باکس ونتد برای ساب ووفر Q10 هلیکس
۱ تومان
موجود نیست
MATRIX ML10
برکس
ساب ووفر 25 سانتی متری High End از سری ماتریکس برکس
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
PP 10E-D
مچ
ساب باکس PLUG&PLAY مچ با ابعاد جمع و جور با 2 ساب ووفر 10 اینچی دارای دو سیم پیچ 2 اهمی
۳,۹۶۰,۰۰۰ تومان
PP 7E-D
مچ
ساب باکس PLUG&PLAY مچ با ابعاد جمع و جور با 2 ساب ووفر 6.5 اینچی دارای دو سیم پیچ 2 اهمی
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
PP 8E-Q
مچ
ساب باکس PLUG&PLAY مچ با ابعاد فوق العاده جمع و جور با 1 ساب ووفر 8 اینچی دارای چهار سیم پیچ 2 اهمی
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
PP 8W-Q
مچ
ساب ووفر 8 اینچی مچ با 4 سیم پیچ 2 اهمی طراحی شده برای جعبه های بسیار جمع و جور دارای پورت
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
PP 72W-D
مچ
یک جفت ساب ووفر 6.5 اینچی مچ با 2 سیم پیچ 2 اهمی طراحی شده برای جعبه های بسیار جمع و جور دارای پورت
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
MW 8BMW-D
مچ
ساب ووفر 8 اینچی فابریک بی ام و برای قرار گرفتن در محل فابریک زیر صندلی
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست