امرداد / محصولات / زپکو / پروسسورهای آنالوگ

پروسسورهای آنالوگ

ASP-OE2
زپکو
مبدل ولتاژ بالا (High Level) به ولتاژ پایین (Low Level) زپکو
۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان
ASP-OEB
زپکو
مبدل ولتاژ بالا (High Level) به ولتاژ پایین (Low Level) زپکو
۶۱۲,۰۰۰ تومان