امرداد
رسانه جدید
اخبار تکنولوژی
برترین پروسسور صوتی خودرو 2020-2019

برترین پروسسور صوتی خودرو 2020-2019

برترین پروسسور صوتی خودرو

22 تیر 1400

پروسسور برکس (BRAX DSP) برنده جایزه برترین پروسسور صوتی خودرو در سال 2020 - 2019 از نگاه معتبرترین مجلات تخصصی صدا و تصویر در اروپا شد.

پروسسور برکس (BRAX DSP) برنده جایزه برترین پروسسور صوتی خودرو در سال 2020 - 2019 از نگاه معتبرترین مجلات تخصصی صدا و تصویر در اروپا شد. بدون شک از لحظه تولد پروسسور برکس تمام نگاه های منتظر بعد از یک سال تاخیر در عرضه، مبهوت کیفیت و قدرت این ابر پردازشگر صوتی خودرو شد و جایزه بهترین محصول 2020-2019 در بخش پروسسور ها از قبل قابل پیش بینی بود.