امرداد
Focal RSE 165 1
Focal RSE 165 8
Focal RSE 165 9
Focal RSE 165 7
Focal RSE 165 6
Focal RSE 165 5
Focal RSE 165 4
Focal RSE 165 3
Focal RSE 165 2
Focal RSE 165 1
Focal RSE 165 8
Focal RSE 165 8
Focal RSE 165 9
Focal RSE 165 7
Focal RSE 165 6
Focal RSE 165 5
Focal RSE 165 4
Focal RSE 165 3
Focal RSE 165 2
Focal RSE 165 1
  • دیدگاه کاربران 0
  • ناموجود
کامپوننت 2way از سری اودیتور فوکال دارای ووفر 16.5 سانتی متری با صفحه ساخته شده از پلی پروپیلن و تیوتر مقعر از جنس مایلار مجهز به آهنربای نئودیمیوم

مشخصات کلی

کامپوننت 2way از سری اودیتور فوکال دارای ووفر 16.5 سانتی متری با صفحه ساخته شده از پلی پروپیلن و تیوتر مقعر از جنس مایلار مجهز به آهنربای نئودیمیوم

مشخصات فنی

دیدگاه کاربران

برای ورود به حساب کاربری خودکلیک نمایید.
Focal RSE 165 8

RSE 165 کامپوننت فوکال

تماس بگیرید
تبلیغات - فوکال