امرداد
Brax IPC 1.000.000 ᄉF
Brax IPC 1.000.000 ᄉF
Brax IPC 1.000.000 ᄉF
Brax IPC 1.000.000 ᄉF
  • دیدگاه کاربران 0
  • موجود در انبار
خازن تثبیت کننده ولتاژ با ظرفیت 1 میلیون میکروفاراد

مشخصات کلی

خازن تثبیت کننده ولتاژ با ظرفیت 1 میلیون میکروفاراد

مشخصات فنی

دیدگاه کاربران

برای ورود به حساب کاربری خودکلیک نمایید.
Brax IPC 1.000.000 ᄉF

IPC 1.000.000 ᄉF

تماس بگیرید
تبلیغات - فوکال