امرداد
Hellix MTK1 2
Hellix MTK1 1
Hellix MTK1 2
Hellix MTK1 1
Hellix MTK1 1
Hellix MTK1 2
هلیکس

MTK1

  • دیدگاه کاربران 0
  • ناموجود
سخت افزار اندازه گیری برای تجزیه و تحلیل پاسخ فرکانس صوتی در ماشین

مشخصات کلی

تنظیم صحیح یک پردازنده سیگنال با تمام امکانات با استفاده از شنوایی شما تقریبا غیرممکن است . برای این کار استفاده از یک دستگاه اندازه گیری مناسب الزامی است.نرم افزار DSP-PC TOOL شامل گزینه تجزیه وتحلیل صدایی است ولی با این اوصاف نیازمند یک میکروفون اندازه گیری مناسب است .در اینجا آئودیوتک فیشر یک راه حل مناسب ارائه می‌دهد که شما با آن می‌توانید به راحتی و به سرعت سیستم صوتی خود را بهینه سازی کنید .
سخت افزار اندازه گیری برای تجزیه و تحلیل پاسخ فرکانس صوتی در ماشین
تنظیم صحیح یک پردازنده سیگنال با تمام امکانات با استفاده از شنوایی شما تقریبا غیرممکن است . برای این کار استفاده از یک دستگاه اندازه گیری مناسب الزامی است.نرم افزار DSP-PC TOOL شامل گزینه تجزیه وتحلیل صدایی است ولی با این اوصاف نیازمند یک میکروفون اندازه گیری مناسب است .در اینجا آئودیوتک فیشر یک راه حل مناسب ارائه می‌دهد که شما با آن می‌توانید به راحتی و به سرعت سیستم صوتی خود را بهینه سازی کنید .

مشخصات فنی

دیدگاه کاربران

برای ورود به حساب کاربری خودکلیک نمایید.
Hellix MTK1 1

MTK1

تماس بگیرید
تبلیغات - فوکال